Newsflash

Viešosios ir administracinės paslaugos PDF Spausdinti El. paštas


Lopšelyje-darželyje „Vėrinėlis"laiku teikiama reali pedagoginė, socialinė ir teisinė pagalba vaikui ir šeimai. Vaikams, kuriems nustatyti kalbos sutrikimai, teikiama profesionali logopedo pagalba. Logopedas nustato vaikų kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus; moko taisyklingai tarti garsus; lavina foneminį suvokimą; plečia, turtina vaikų žodyną; lavina rišliąją kalbą; formuoja garsinės analizės įgūdžius bei kalbos gramatinę sandarą.


Bendrosios praktikos slaugytoja stebi, analizuoja vaikų sveikatos rodiklius, numato rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligą; vykdo vaikų traumatizmo profilaktiką, ugdymo(si) aplinkos ir sąlygų, patalpų pagal higienos normų reikalavimus įvertinimą, maitinimo kontrolę; numato ir skiria priemones, siekiant užkirsti kelią ligoms ankstyvuoju jų plitimo laikotarpiu; organizuoja priemones infekcinių susirgimų lopšelyje-darželyje atvejais; bendradarbiauja (konsultuojasi) su pirminės sveikatos priežiūros įstaigų specialistais; suteikia medicinos pagalbą smulkių traumų atvejais; vykdo darbuotojų sveikatos patikrinimo bei nuolatinę gaunamo maisto produktų kokybės ir saugojimo, maitinimo ir maisto ruošimo kontrolę.


Atnaujinta Trečiadienis, 04 Vasaris 2015 14:47